Χρήσιμα >> Ερωτήσεις - Απαντήσεις  
 
Ποιες είναι οι συμβεβλημένες Τράπεζες;
Τι ακριβώς είναι το ειδικό τέλος νέων έργων 80%, γιατί επιβάλλεται και τι πληρώνεται από το ποσό αυτό;
Πώς μπορώ να εξοφλήσω το λογαριασμό μου;
  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2020 masmedia